Inne modele

Jeżeli nie znalazłeś w sklepie e-oczomyjki.pl rozwiązania którego szukasz - odwiedź stronę

www.elipsa.gdansk.pl

Znajdziesz tam 66 różnych oczomyjeki i pryszniców bezpieczeństwa.

Instrukcja BHP Prysznice bezpieczeństwa i oczomyjki

18,00 zł

Instrukcja BHP Prysznice ratunkowe i oczomyjki opisuje sposób postępowania podczas wypadku oraz obsługę urządzeń ratunkowych. Wydrukowana jest na sztywnej płycie PCV gr. 3 mm. przeznaczona do powieszenia na ścianie.

(0/5)