Osoba która będzie musiała skorzystać z oczomyjki najprawdopodobniej będzie miała problemy ze wzrokiem, osłabioną zdolność widzenia. Z tego powodu oczomyjki i natryski bezpieczeństwa muszą być doskonale widoczne. Najlepiej widocznym kolorem jest kolor jaskrawo żółty. Żółte przedmioty są bardziej widoczne, a przez to łatwiej osiągalne. Intensywna barwa kontrastująca z tłem otoczenia przyciąga uwagę poszkodowanego dzięki czemu łatwo i szybko odnajdzie urządzenie ratunkowe. Poszkodowany nie będzie tracił cennych sekund na szukanie urządzenia. Te pierwsze sekundy są najważniejsze, często decydują o skuteczności całej akcji ratowniczej. Dlatego wybierając urządzenie ratunkowe warto zwrócić uwagę także na jego kolor.