Elipsa 4285 natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką
  • Elipsa 4285 natrysk bezpieczeństwa z oczomyjką
  • Znak BHP oczomyjki

Elipsa 4285 prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką ścienny

1 850,00 zł
Netto

Zestaw prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką składa się z natrysku do spłukiwania całego ciała oraz myjki do oczu i twarzy. Natryski bezpieczeństwa sprzedawane przez naszą firmę różnią się od innych tym, że w standardowym wykonaniu mają chemoodporną powłokę antykorozyjną wykonaną z poliamidu. Zapewnia ona długotrwałe użytkowanie naszych urządzeń nawet w agresywnej atmosferze. Ta oczomyjka z prysznicem jest montowana do ściany za pomocą uchwytów systemowych. Łatwy montaż: jedno przyłącze do oczomyjki i prysznica, zasilanie od góry 1". Pewne zamocowanie do ściany za pomocą 8 śrub. Natryski bezpieczeństwa Elipsa są produkowane zgodnie z systemem jakości ISO 9001:2015

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

Zobacz także

Prysznic bezpieczeństwa z oczomyjką montowany na ścianie Elipsa 4285

Zestaw składa się z natrysku bezpieczeństwa do spłukiwania całego ciała oraz myjki do przemywania oczu i twarzy. Jest montowany do ściany za pomocą uchwytów systemowych. Wygodny montaż: jedno przyłącze do oczomyjki i prysznica, zasilanie od góry 1". Pewne zamocowanie do ściany za pomocą 8 śrub. Chemoodporna powłoka antykorozyjna z poliamidu zapewnia długotrwałe użytkowanie naszych urządzeń nawet w agresywnej atmosferze. Zamocowanie zestawu oczomyjka z prysznicem Elipsa 4285 na ścianie ułatwia sprzątanie podłogi i utrzymanie pomieszczenia w czystości.

Atestowany zestaw kombinowany prysznic bezpieczeństwa Elipsa 4285 skutecznie spłukuje całe ciało oraz przemywa oczy i twarz. W ciągu minuty z czaszy prysznica wypływa aż do 110 litrów wody, a z głowic do przemywania oczu i twarzy 22 litry. Automatyczne regulatory dbają o to aby wypływ wody z czaszy i głowic był stały, niezależnie od zmiany ciśnienia w instalacji. Poprawność działania i niezawodność natrysku bezpieczeństwa została potwierdzona przez akredytowane laboratorium LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA. Łatwy montaż: jedno przyłącze dwa urządzenia, pewne zamocowanie do ściany za pomocą 8 śrub, uchwyty systemowe do mocowania na ścianie w komplecie, zasilanie od góry 1"

Natryski bezpieczeństwa sprzedawane przez naszą firmę różnią się od innych tym, że w standardowym wykonaniu mają chemoodporną powłokę antykorozyjną wykonaną z poliamidu. Zapewnia ona długotrwałe użytkowanie naszych urządzeń nawet w agresywnej atmosferze.

Jeżeli podczas procesów pracy występuje niebezpieczeństwo oblania pracowników środkami chemicznymi o właściwościach żrących lub zapalenia odzieży na pracowniku - nie dalej niż 20 m w linii poziomej od stanowisk, na których wykonywane są te procesy, powinny być zainstalowane natryski ratunkowe (prysznice bezpieczeństwa) do obmycia całego ciała oraz oddzielne natryski (prysznice) do przemywania oczu. Natryski powinny, w razie potrzeby, umożliwiać ich natychmiastowe uruchomienie samoczynne lub w inny sposób - z uwzględnieniem ograniczonej sprawności osób z nich korzystających. Natryski i urządzenia powinny być zasilane wodą nieogrzewaną i działać niezawodnie bez względu na warunki atmosferyczne.

Obowiązek posiadania natrysku bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie znajduje się środek chemiczny o właściwościach żrących wynika także z rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków (Dz. U. Nr 21 poz. 73) – dalej r.u.w. Zgodnie z § 13 r.u.w. w obiektach lub w pomieszczeniach, w których są transportowane, przechowywane lub używane kwasy i zasady nieorganiczne, należy zainstalować wodne natryski ratunkowe oraz zapewnić środki do przemywania oczu wodą i substancjami neutralizującymi.

Kolejnym argumentem przeważającym, za stosowaniem natryski bezpieczeństwa przy każdej pracy z środkami chemicznymi o właściwościach żrących jest to, że w każdej sytuacji, kiedy pracownicy wchodzą w kontakt z takimi środkami chemicznymi istnieje prawdopodobieństwo wypadku. Ponieważ możliwym następstwem wypadku jest np. skażenie ciała i/lub oczu substancjami szkodliwymi dla zdrowia dlatego bardzo ważne jest udzielenie szybkiej pierwszej pomocy, którą to umożliwiają prysznice do ciała i oczu.

Zakup atestowanego natrysku bezpieczeństwa Elipsa 4285 to nie tylko spełnienie wymagań BHP, to przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i uniknięcie przykrych sytuacji.

Dodaj do koszyka natryski bezpieczeństwa Elipsa 4285 już teraz, a jutro Twoi pracownicy będą bezpieczniejsi.

Elipsa 4285

Pobieranie

Elipsa-4285

Natrysk bezpieczeństwa Elipsa 4285 karta katalogowa

Pobieranie (186.95k)