Oczomyjki atesty i certyfikaty

Myjki do oczu i natryski bezpieczeństwa sprzedawane przez naszą firmę były testowane przez niezależne akredytowane laboratorium LGAI TECHNOLOGICAL CENTER SA i uzyskały certyfikat zgodności z normami EN-15154-1, EN-15154-2, DIN 12899-3, ANSI/SEA Z358.1-2009. Jedynie certyfikat wydany przez niezależną instytucję gwarantuje że produkt został sprawdzony w sposób bezstronny.

Oczomyjki i natryski bezpieczeństwa są produkowane przez firmę Carlos Arboles SA zgodnie z systemem jakosci ISO 9001.

Atesty oczomyjek i natrysków bezpieczeństwa można pobrać ze strony www.elipsa.gdansk.pl

Oczomyjki Elipsa deklaracja zgodności